Wow! & Kringleidersavond

Wow!

Dat was onze eerste spontane reactie na het houden van onze Triade in het Ikea restaurant. Tussen een bonte mix van ontbijtende mensen en kinderen gingen ook wij aan de slag met het concept van de Triade, zoals dit bij de christenen in Praag beoefend wordt.

Na een inleidend praatje over wat ons op dit moment bezighoudt in onze levens, gezinnen, werk enz. gingen we in gebed. Om ons heen vervaagden de geluiden van pratende en etende mensen
steeds meer, we zaten op ons kleine eilandje van 2 tafels en 4 stoelen en brachten alle mensen om ons heen bij God, we loofden Hem om wie Hij is in Jezus, we vroegen om Zijn zegen voor het bijbelgedeelte, het Focustraject, onze gemeente en nog zoveel meer. Daarna gingen we aan de slag met 1 Petrus 3:15: Heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

Wat een mooie maar ook confronterende tekst is dit! Vanuit de kern, het 1e gedeelte, ontstaat het 2e gedeelte ontdekten we. We spraken het verlangen uit hier mee aan het werk te gaan in ons dagelijkse leven, en vroegen om Gods zegen voor onszelf en de mensen om ons heen, ook hier in de Ikea!

Een bemoediging van een voorbijlopende mevrouw kregen we al, dat was heel mooi! We hopen ook dat we iets hebben kunnen laten zien van een leven dichtbij God rond een open Bijbel.

Deze Triade smaakte in ieder geval naar meer, we dagen jullie uit om hier ook eens mee te oefenen.
Meta Blankesteijn, Sandra Schalk, Inge Trommel

 

Kringleidersavond

Op de drempel van het vierde blok van het Focustraject kwamen we als kringleiders bij elkaar om terug te blikken en vooruit te zien. We keken eerst terug op de kringgesprekken en de ‘in beweging’ aanzetten. Wat naar voren kwam …

– er zijn gebedsgroepjes gemaakt, waarin men elkaar dank- en gebedspunten geeft. Hierdoor krijgen we oog voor de ander en wordt de band onderling hechter. Geopperd werd om sommige voorbedepunten door te geven aan de dienstdoende predikant, zodat deze ook gemeente-breed gedragen worden.

  • er vinden fijne, open en opbouwende gesprekken plaats, mede door de persoonlijke vraagstelling.
  • we zijn ons meer bewust geworden van wie we zelf zijn ten opzichte van God en onze naaste, ook op ons werk. We krijgen zo een bredere kijk naar buiten.
  • naar aanleiding van de sprekende en spontane filmpjes: van het eenvoudige kan al een groot getuigenis uitgaan.

Bij de ‘in beweging’ opdrachten ervaren we een drempel. Tegelijk wordt het meer ‘eigen’ en worden we ook creatiever in het vinden van vormen die bij ons passen. Zo mogen we zegen zien op dit werk in Gods Koninkrijk. Er is onderlinge herkenning, omdat we op verschillende plekken in de gemeente met dezelfde thematiek bezig zijn.

We keken ook vooruit op blok 4, met als thema: ‘de gemeente van Jezus’. Na het filmpje van Ooltgensplaat bekeken te hebben (kijk op de website www.izb.nl onder IZB Focus en downloads), zijn we kort de verschillende gesprekken langs gegaan, met als thema:

  • Eenheid en verbondenheid
  • Verlangen en verwachting
  • Liefde en echtheid
  • Gastvrijheid en openheid
  • Dienen en delen

We hebben het eerste thema ‘eenheid en verbondenheid’ nog wat uitgediept n.a.v. Efeze 4.

Eenheid in de gemeente reikt ook over kerkmuren heen. Binnen de ene gemeente van Christus hoeven we onszelf niet te onderscheiden, maar kunnen we elkaar verrijken in wat ons bindt. Van belang is dat we elkaar toerusten tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.

Gods zegen toegebeden voor de komende weken als we aan de slag gaan met het nieuwe Focusmateriaal van Blok 4!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world