Werkboek blok 5

Het nieuwe werkboek van blok 5 ‘De missie van Jezus’ is bijna klaar, en zal worden uitgedeeld op 1e Paasdag 1 april, na de ochtenddiensten. Dit 5e blok is bedoeld voor de periode tussen Pasen en Pinksteren.

Wanneer Jezus zijn discipelen ontmoet na de opstanding, zegt Hij tegen hen: Vrede zij u, zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ik ook u.” (Joh. 20:21) Jezus had een missie en Hij geeft die missie door aan zijn gemeente. Hij zendt ons uit, de wereld in, te beginnen dichtbij huis en tot aan de einden der aarde. In zekere zin is iedere christen een zendeling in zijn eigen omgeving. Maar wat betekenen dan de woorden: “… zoals de Vader mij gezonden heeft.”? Hoe kunnen wij het voorbeeld van Jezus volgen die bereid was om te dienen, om de minste te worden en om zichzelf volledig te geven?

Omdat in de periode na Pasen het kring- en verenigingswerk voor een groot deel stopt, zijn er dit werkboek 3 Bijbelstudies opgenomen i.p.v. 5. Graag brengen we u nog eens in herinnering waarom het Focustraject zo van belang is voor ons persoonlijk, maar ook voor onze gemeente als geheel.

“De doelstelling van het Focustraject is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

  • Wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
  • Missionair zijn steeds meer een natuurlijk uitvloeisel is van de navolging van Jezus Christus.
  • Wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
  • Wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.
  • Er meer mensen tot geloof komen.”

Bid u met ons mee om Gods zegen en zichtbare vruchten in onze gemeente?

De Focus-werkgroep

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world