Week van Gebed 21-28 januari a.s.

‘Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht.’ (Exodus 15 vers 6a)

Zondag 21 januari begint de landelijke Week van Gebed waarin christenen samen bidden en eenheid ervaren met elkaar door Jezus de Zoon van God. Het thema is dit keer: ‘Recht door zee’. Dit haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het boek Exodus waar staat: Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee.

Voor deze gebedsweek zijn er folders beschikbaar. Hierin wordt elke dag een kerngedachte over het thema uitgewerkt in een korte overdenking. Er is een versie voor volwassenen, één voor tieners en één voor kinderen. De folders liggen aanstaande zondag na de ochtenddiensten bij de uitgang voor u/jou klaar.

De folders zijn allereerst bedoeld voor persoonlijke ontmoeting met God. Maar ze zijn ook mooi te gebruiken in het gezin, om er samen over door te praten. Woensdag 24 januari staat ook de gebedskring in het teken van de Week van Gebed, aanvang 19.30 uur in ‘t Gasthuus. Zowel de folders als de gebedsbijeenkomst van harte aanbevolen!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world