Voortgang en acties restauratie dak Grote Kerk

Het dak eraf zingen voor het goede doel: dat was het motto voor het actieconcert dat gehouden werd op vrijdagavond 12 oktober jl. Een passend thema voor een avond die als doel had om zoveel mogelijk geld op te brengen voor de restauratie van het kerkdak van de Grote Kerk. En met succes: de avond leverde een mooie netto opbrengst van € 3.300,- op! Foto’s en video’s over de restauratie en het actieconcert kunt u vinden op: https://www.hervormdnijkerk.nl/actiekerkdak/
voortgang/

Restauratiewerkzaamheden

De restauratiewerkzaamheden aan de koorzijde van het dak van de Grote Kerk zijn in volle gang. Veel van het slechte hout is inmiddels vervangen. De leien van de drie dakvlakken van de koorsluiting zijn verwijderd en worden binnenkort vernieuwd. Ook bij het koor dient toch weer meer hout vervangen te worden dan was voorzien. De gootbodem aan de zuidkant moet bijvoorbeeld vervangen worden vanwege houtrot. Daarbij zijn ook aanpassingen nodig om te voorkomen dat het probleem zich herhaalt. Een extra hemelwaterafvoer is noodzakelijk aan de noordzijde van het koor, om te voorkomen dat er veel te veel water in dit gedeelte van de goten blijft staan. Ook is begonnen met het schilderen van de dakkapellen aan de noordzijde van de kerk. Deze kapellen worden van een nieuwe beschermende laag voorzien. Binnenkort wordt de steiger aan de zuidzijde opgebouwd. Aan deze kant van de kerk wacht dan de grootste klus voor de leidekker, namelijk het vervangen van de leien op het zuidelijk schipdak.

Financiële tussenstand

Omdat opbrengsten uit de externe fondswerving wat langer op zich laten wachten, is besloten het doelbedrag op de thermometer alleen uit het bedrag van de eigen acties (€ 20.000,-) te laten bestaan. Hiermee wordt dan ook beter zichtbaar hoever de opbrengst van de diverse acties gevorderd is. Na de samenzangavond staat de tussenstand op het mooie bedrag van € 7.000,-.
Kon u niet aanwezig zijn bij de zangavond of wilt u alsnog een bijdrage leveren aan de renovatie van het kerkdak? Giften zijn welkom op bankrekeningnummer NL88 FVLB 0225 3892 82 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Nijkerk inzake dakrestauratie Grote Kerk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world