Terugblik seniorenreisje

Woensdag 16 mei werd het jaarlijkse seniorenreisje georganiseerd door de diaconie en ‘de commissie’. Hoewel de weersvoorspellingen wat somber waren was het een prachtige en niet te warme middag.

Om half een werden we verwacht in de Opstandingskerk, waar ds. De Wilde de middag opende met het lezen van Galaten 5 vanaf vers 16. De vrucht van de Geest. Op weg naar Pinksteren. Hij staat met name stil bij vers 22. Dit vers is te lezen ten eerste als een opdracht, ten tweede als een test en ten derde als een belofte. Hierna zingen we Psalm 25 vers 2 en gaat ds. De Wilde voor in gebed.

Inmiddels zijn de bekende bussen van Van Delen gearriveerd en wordt verzocht de senioren die slecht ter been zijn eerst te laten instappen. De bestemming wordt geheim gehouden. We vetrekken om 13.20 uur in zuidelijke richting via de Barneveldseweg. In Appel gaan we rechtsaf richting Zwartebroek en vervolgens richting Terschuur. Langs pas gemaaide weilanden en mooie geploegde landerijen, waar hier en daar de mais al opkomt. We rijden over redelijk smalle wegen, omgeven door prachtige bomen en landerijen, die in het voorjaar geweldig zijn om te zien in de diverse kleuren groen. Ondertussen worden we verwend met heerlijke krentenbollen en pepermunt. We komen verschillende grote landbouwwerktui- gen tegen die op deze wegen tot voorzichtig passeren nopen. Langs de molen ‘De Oude Floris’ via Achterveld en De Glind, waar de vroegere Klaveet veranderd is in een restaurant, komen we in Scherpenzeel. Hier een omleiding in verband met de opbouw of afbraak van een markt. Vanaf Scherpen- zeel gaan we via de Amerongse berg naar Amerongen en vervolgens over de Utrechtse Heuvelrug via Elst en Remmerden naar Rhenen.

De bestemming is nog steeds niet bekend, wordt het Ouwehands Dierenpark? Neen, we gaan rechtsaf de Betuwe in. Op de Rijnbrug is een prachtig uitzicht, met rechts Rhenen en de bekende Cuneratoren en links de Grebbeberg.

Kesteren komt inzicht, zouden we naar De Molen gaan? Of kersen eten, maar de kersen zijn nog niet rijp. Nee, we rijden door en gaan de snelweg op richting Tiel. Ook Flipje laten we links liggen en gaan verder het westen in. De snelweg is erg druk met vooral veel vrachtverkeer van en naar Rotterdam. Parallel aan de snelweg loopt de veelbesproken Betuwelijn. We verlaten de snelweg en gaan richting Leerdam. Hier stap- pen we uit en er ligt een boot op ons te wachten. Met deze boot maken we een prachtige tocht over de Linge. Aan boord is er koffie (of thee) met heerlijk gebak. Iedereen laat het zich goed smaken. Er wordt druk gepraat zodat de uitleg van de schipper moeilijk te verstaan is, maar iedereen geniet van de prachtige tocht (en van de pinda’s) en omdat het zulk mooi weer is kun je ook heerlijk buiten zitten.

Om vijf uur stappen we weer in de bus en gaan terug naar Nijkerk. Het is erg druk op de weg, maar we hebben gelukkig geen last van files. Om half zeven zijn we terug in De Schakel waar een heerlijke broodmaaltijd voor ons klaar staat met kroket en salades. Vooraf een heerlijk glas bowl. Kandidaat Mulder opent de maaltijd met gebed waarna ieder zich van de diverse heerlijkheden kan voorzien. De diakenen en hun echtgenotes zijn druk met het serveren van de bowl en de soep en het weer afruimen van de lege glazen en soepkommen.

Na de maaltijd sluit ds. Messemaker de dag af. Alvorens af te sluiten haalt de dominee nog enkele herinneringen op aan zijn reis naar Roemenië. Aan de armoede daar in vergelijking tot onze weelde in Nederland. Hij vertelt enkele belevenissen uit zijn laatste reis, o.a. de ‘heerlijke’ salade en de kalkoen op de wc.

Hierna leest hij een gedeelte uit Johannes 14 over de Trooster en gaat voor in dankgebed. Na het zingen van Psalm 84 vers 1 en 3 sluit hij af en wijst nog op de collectebus die bij de uitgang staat.

Diaconie en commissie, namens alle senioren, hartelijk dank voor de geweldige middag!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world