Terugblik Focus thema-avond ‘Luisterend bidden’

We mogen terugkijken op een inspirerende thema-avond over ‘Luisterend bidden’. Fijn dat ook de jongens en meiden van ‘Rondom het Woord’ het 1e deel van deze avond aanwezig waren! Na een filmpje over ‘Bidden met de Bijbel’ (te bekijken via www.izb.nl/focus) worden we door ds. Van Meijeren toegerust vanuit Gods Woord aan de hand van Handelingen 13: de uitzending van Barnabas en Paulus vanuit Antiochië. Na een periode van vasten en bidden wordt Gods stem duidelijk en moeten Barnabas en Paulus vanuit deze jonge gemeente alweer vertrekken. Van de 5 voorgangers blijven er nog maar 3 over; ook voor onze gemeente
is ‘luisterend bidden’ bijv. in het kader van het beroepingswerk zo belangrijk. Luisteren we naar Gods stem en Zijn wil?
We horen van Janne Torenbeek en Els van Dasselaar hoe het gebed in Afrika zijn plek heeft en wat wij van deze mensen kunnen leren, die vaak zo veel minder hebben dan wij en toch zo dankbaar en vol vertrouwen zijn. Zij vertellen beiden kort iets over de projecten die daar hun hart hebben en waar zij zich voor inzetten.

In kleinere groepen praten we door over bidden en vasten, en hoe we dit in onze gemeente maar ook persoonlijk kunnen doen, waarbij je bij vasten niet alleen aan onthouding van eten hoeft te denken, maar aan alles wat ons kan hinderen bij een intens gebedsleven. Is er ruimte om naar Gods stem te luisteren en wat is daar voor nodig? Horen we Gods stem wel eens of hebben
we ervaren dat Hij ons leven richting gaf? Wat is het mooi en bemoedigend om als afsluiting in de kleine groepjes met en voor elkaar te bidden! We ervaren dat het onze band in de gemeente met elkaar versterkt en danken God voor Zijn aanwezigheid op deze avond!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world