Nieuwe mailadressen

Met de komst van de vernieuwde website zijn in de achterliggende periode ook diverse mailadressen in onze gemeente gewijzigd. Deze eindigen nu op @hervormdnijkerk.nl. Hieronder treft u de meest belangrijke mailadressen aan, deze staan o.a. ook in de colofon van Kerknieuws. Een vriendelijk verzoek om deze mailadressen vanaf nu te gaan gebruiken. De ‘oude’ mailadressen komen binnenkort te vervallen.

Algemene kerkenraad [email protected]
College van Diakenen [email protected]
College van Kerkrentmeesters [email protected]
Kanselafkondigingen [email protected]
Kerkelijk Bureau [email protected]
Kerknieuws [email protected]

 

De mailadressen van de kerkenraadsleden zijn ook gewijzigd. Deze eindigen vanaf nu ook op @hervormdnijkerk.nl. Op de website zijn deze reeds te raadplegen. In de medio september te verschijnen Seizoensgids 2017-2018 zullen deze ook vermeld worden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world