Kerstmiddag alleengaanden

God vervult Zijn belofte Juist u of jou, die er zo vaak alleen voorstaat, willen we als hervormde gemeente verwelkomen bij de Kerstmiddag vooral alleengaanden, éénoudergezinnen en mensen met weinig familie. We verwachten u op Tweede Kerstdag om 14.30 uur in een zaal van de Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk.
Als u iemand weet die deze dagen ook alleen doorbrengt, kunt u hem of haar op deze middag attent maken. De middag heeft geen vast programma, vooral het samenzijn staat centraal.
Graag willen we u tijdens deze middag iets te drinken en te eten aanbieden. Tijdens de maaltijd willen we een moment stil staan bij de betekenis van het Kerstfeest rond het thema:

God vervult Zijn belofte.

Om 19.30 uur willen we het samenzijn afsluiten.

In verband met de benodigdheden voor de maaltijd, willen we u vragen om vóór 19 december zich op te geven bij de contactpersonen Jan en Rinda Lozeman, tel. 033 2463435.
Als u graag naar deze middag wilt, maar niet op eigen gelegenheid kunt komen, wilt u dit dan doorgeven aan de contactpersonen. Dan wordt vervoer voor u geregeld.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world