Informatie-avond kerkelijk centrum Corlaer

Na jarenlange voorbereidingen en onderhandelingen met betrekking tot het realiseren van een kerkelijk centrum in de wijk Corlaer is het nu zover dat binnenkort met de bouwactiviteiten gestart gaat worden. De locatie is aan de linkerkant van de entree van woonwijk De Terrassen (hoek Arkemheenweg-Ageetvlinder-Zijdevlinder). Het kerkelijk centrum wordt een ontmoetingsplek voor de lokale gemeenschap waar onder meer (kerkenraads)vergaderingen, bijeenkomsten van de jeugdverenigingen, zondagsschool en dergelijke kunnen worden gehouden.

Verhuur appartementen

Boven het kerkelijk centrum worden 20 koopappartementen gebouwd. Vier van deze appartementen koopt onze kerk. Deze appartementen zijn op de eerste verdieping (direct boven het kerkelijk centrum) gesitueerd. De bedoeling is dat wij deze appartementen gaan verhuren. Voor de verhuur van twee daarvan zijn nog gesprekken met andere (kerkelijke) partijen gaande.

Informatiebijeenkomst

De realisator van de appartementen is De Bunte Vastgoed Oost. In goed overleg en in nauwe samenwerking met de realisator, Van Bokhorst Architecten en het college van kerkrentmeesters is dit toch wel unieke project tot stand gekomen. Een dezer dagen wordt met het bouwrijp maken van de locatie begonnen. Op dinsdag 8 mei aanstaande vindt in De Schakel een bijeenkomst plaats waar onder meer informatie en documentatie over de appartementen kan worden verkregen. Daar kan men zich ook als kandidaat-koper melden/inschrijven. Berichtgeving hierover vindt deze week plaats in de lokale media. Over de voortgang van de bouw van het kerkelijk centrum en de appartementen wordt u de komende tijd regelmatig via het Kerknieuws en onze website op de hoogte gehouden.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world