Impressie landelijke Focus-dag

Zaterdag 6 oktober waren we met een groep aanwezig op de landelijke Focusdag in het Kruispunt in Vathorst. Op het kaartje is te zien dat het aantal hervormde gemeenten dat inmiddels met Focus bezig is of in januari gaat beginnen, al behoorlijk is uitgebreid. Het was mooi om elkaar te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. Negen nieuwe gemeenten hopen in januari met Focus te starten.

’s Morgens werden we toegerust vanuit de Bijbel over “Vruchtbaar leven” n.a.v. 1 Petrus 1. Er waren interviews, workshops voor kerkenraden, gemeenteleden en Focusgroepleden en momenten van zang. In de middag praatten we in workshops met elkaar door en leerden we over “Hoe verder na Focus”. Aan het eind van de dag was er voorbede voor alle gemeenten, die al betrokken zijn of gaan starten met Focus: dit is altijd weer een bijzonder en ontroerend moment.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world