Hervormingsavond 2019

Naar goede gewoonte wordt er jaarlijks in Nijkerk rond Hervormingsdag een viering georganiseerd. Dit wordt gedaan door de PKN (Hervormde Grote Kerk) en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook is IKOON (Interkerkelijke Beweging Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden) bij de organisatie betrokken. Het is mooi om met leden uit onze eigen kerk en uit andere kerken samen het feit van de Reformatie te herdenken. We mogen dankbaar zijn voor de herontdekking van het Evangelie, de Bijbel als Gods Woord en alle zegeningen voor onze samenleving, voor de kerk en voor ieder persoonlijk. Zondag aan zondag staat Gods Woord centraal in de prediking en door de week kunnen we op veel manieren met dit Woord bezig zijn en het delen met anderen. Tijdens de Hervormingsavond willen we hierbij stilstaan.

Graag nodigen u en jou uit voor deze Hervormingsavond D.V. woensdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk. Hoofdspreker van deze avond is drs. L. (Laurens) Snoek. De opening zal verzorgd worden door ds. E. van den Noort. Enkele jongeren zullen de muzikale begeleiding en een muzikaal intermezzo verzorgen.

Er zal een collecte worden gehouden voor een project van de stichting In de Rechte Straat. Na afloop (ca. 21.00 uur) is er gelegenheid om met de spreker en onderling als leden van de verschillende kerken na te praten en nog vragen te stellen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world