Gemeentebrede preekbespreking op zondag 24 juni as.

Zondagmorgen 24 juni zijn in de Grote Kerk en de Opstandingskerk de diensten afgestemd op het thema ‘Kracht’, naar aanleiding van het derde gesprek uit het Focusboekje (deel 5). We lezen het Bijbelgedeelte Mattheüs 9:35 – 10:20, waar de discipelen twee aan twee uitgezonden worden door Jezus. ‘De velden zijn wit om te oogsten’.

In de Opstandingskerk is er na afloop een preekbespreking, uiteraard met koffie/thee en fris. Jong en oud worden daar hartelijk voor uitgenodigd. Er is zelfs een apart programma voor de kinderen van de basisschool leeftijd. En er is kinderoppas. Wat verhindert nog om te komen, zou ik zeggen? Het draait natuurlijk om het thema, en de onderlinge ontmoeting, op de drempel van de zomer. Wees welkom!

Namens het Focusteam,
K. van Meijeren

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world