Gemeentestructuur

Onze gemeente is ingedeeld in drie geografische wijkgemeenten. Iedere wijk heeft een eigen kerkenraad en een eigen predikant. Naast deze drie wijken is er een wijkgemeente van bijzondere aard: ‘De Fontein‘. Deze vier wijkgemeenten worden overkoepeld door de Algemene Kerkenraad.

Iedere wijk is ingedeeld in secties, met elk een eigen wijkouderling. Wilt u weten in welke wijk u woont, wie uw wijkpredikant is of wie uw wijkouderling is? Vul in het zoekvak hieronder de straat in waar u woont en de gegevens komen in beeld.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world