Diaconie

De diaconie neemt de zorg op zich voor zieken en gehandicapten, ouderen en gemeenteleden die financieel niet rond kunnen komen.

Door giften en collectes kan de diaconie hen die hulp nodig hebben, ondersteunen. Naast leden uit onze eigen gemeente, ondersteunt de diaconie ook projecten in binnen- en buitenland, zoals noodlijdende kerken of vervolgde christenen.

Waar voor kunt u een beroep doen op de diaconie?

  • Financiële hulp
  • Hulp bij thuisadministratie
  • Praktische hulp
  • Psychische hulp

Wilt u hulp bieden?
Diaconaal werk is er altijd en overal. Hulp is dan ook altijd gewenst. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de diaconie.

Giften
U kunt giften doen aan de diaconie door een bedrag over te maken op bankrekening NL78 RABO 0347 8162 07 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Nijkerk. U kunt daarbij aangeven of uw gift aan een specifiek doel besteed moet worden.

Het is ook mogelijk om een gift te doen aan de diaconie in de vorm van een legaat of erfstelling. U kunt altijd bij de diaconie terecht met vragen hierover, of om van gedachten te wisselen.

Neem contact op met de diaconie via diaconie[at]hervormdnijkerk.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world