Focus nieuws / Triade in Nijkerk

Zondag 7 januari jl. is werkboekje nr. 4 uitgedeeld met als thema: De gemeente van Jezus.

Deze week zijn diverse kringen hier alweer mee gestart, we hopen dat u er ook thuis mee aan het werk gaat, zodat Focus gemeentebreed gaat leven en we steeds meer een gemeente mogen worden die Jezus Christus wil navolgen en van Hem getuigt in het dagelijks leven.

Omdat gebed hierbij onmisbaar is, geven we hier een aantal gebedssuggesties, zoals deze ook voorin het nieuwe werkboek staan:
verootmoedigen:
We moeten eerlijk voor de dag komen met onze lauwheid, onze verlegenheid, ons onvermogen, onze schuld. Secularisatie zit ook in ons eigen hart. Spreek dit uit tegen
God en elkaar en vraag God hiervoor om vergeving:

Bidden:
– bid voor het Focustraject en vraag Gods zegen hierover. Denk na wat u verlangt voor het Focustraject. Wat verlangt u dat er gebeurt met uzelf? En met de gemeente? Spreek dit verlangen uit naar God.
– bid voor onze predikanten en kerkenraden en hun rol in het proces.
– bid voor de Focusgroep
– bid voor ds. K. van Meijeren, de trajectbegeleider van onze gemeente
– bid voor alle plekken in onze gemeente, die met het Focusmateriaal aan de slag gaan, zodat we het geleerde ook mogen toepassen in ons dagelijks leven
– bid voor elkaar, dat we een nieuwe of hernieuwde ontmoeting met Jezus mogen hebben
– bid voor de mensen die we ontmoeten die God niet kennen, en spreek het verlangen uit dat ze Jezus Christus mogen leren kennen.

Danken:
– dank God voor wie Hij is en voor wat Hij voor ons heeft gedaan
– dank God voor het IZB-Focustraject in onze gemeente. Dank God voor de gemeente waar we bij mogen horen.

Bid en dankt u mee?

Triade in Nijkerk

Op de laatste gemeenteavond ontstonden er tien groepjes met gemeenteleden die de uitdaging van een ‘triade’ wel aandurfden: een prachtige gewoonte van de christenen in Praag om in kleine groepjes de Bijbel te openen in het openbaar. Ieder groepje kreeg hierbij een Bijbeltekst mee om te behandelen. Een tijdje geleden wees de datumprikker een dag aan waarop iedereen in mijn groepje kon en dat betekende dat wij in een cafeetje in Nijkerk neerstreken. Na wat gezellig geklets en een warm drankje, kwamen onze Bijbeltjes al snel op tafel. Wij mochten het mooie gedeelte uit Mattheüs 5 behandelen, rondom de tekst: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven de berg ligt, kan niet verborgen zijn.’ (Vers 14) Wat zijn er veel mooie dingen uit dat gedeelte te halen zeg!

Zelf vond ik het helemaal niet raar om op deze manier een Bijbelstudie te doen. Het gaat op dat moment om God en het gesprek, niet om de omgeving. Af en toe keken er wat mensen onze kant op, maar niemand ging eropin. Ook zullen de andere mensen ons gebed hebben opgevangen. Misschien vonden ze het raar, misschien vonden ze het mooi. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te laten zien dat wij, christenen, er zijn. De ongeschreven regel is dan misschien dat religie voor achter de voordeur is, maar daar hoeven we ons helemaal niet aan te houden. God leeft en dat moeten wij vol trots laten zien. Wie weet wat voor mooie dingen er dan kunnen gebeuren!

 

Willeke van Moorselaar, Eline de Visser, Jessa van Meerten

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world