Focus Inspiratiedag 6 oktober , Thema avond 9 oktober en het laaste blok

Herinnering Focus inspiratiedag zaterdag 6 oktober Amersfoort
Als je je nog niet hebt opgegeven voor de landelijke Focusdag op zaterdag
6 oktober in het Kruispunt te Amersfoort, dan kan dat nog! Wel graag z.s.m. via [email protected] of via [email protected] (Inge Trommel). Voor meer info zie het vorige kerknieuws of www.izb.nl/focus/
We vertrekken om 9.30 uur bij Albert Heijn, per fiets of auto.

Focus thema-avond “Luisterend bidden” dinsdag 9 oktober
We hopen veel van u/jullie te ontmoeten tijdens de Focus thema-avond over het gebed. Het thema zal zijn: Luisterend bidden.
Het is niet mogelijk om christen te zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen (Maarten Luther).
Maar bidden is wel tweerichtingsverkeer: God spreekt en wij luisteren… wij spreken en God luistert. Maar dat eerste is veel moeilijker dan het tweede. Hoe komt dat? En is het in niet-Nederlandse situaties anders? Hierover zullen we op deze avond horen en met elkaar in gesprek gaan.
We beginnen om 19.45 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur.
Hartelijk welkom!

Laatste blok
Inmiddels zijn we begonnen aan het zesde en laatste blok van het Focustraject met als thema ‘Vrucht dragen door Jezus’. Dat doet direct denken aan Johannes 15, waarin Jezus zegt: ‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier’. En vervolgens blijkt het vruchtdragen of niet-vruchtdragen heel beslissend te zijn, voor ons persoonlijk, en voor de gemeente als geheel. Ds. De Wilde hoopt er op 30 september in de prediking bij stil te staan. Mooi om daar als kringen op terug te koppelen in het gesprek.

Intussen wordt ook nagedacht over de manier waarop we na afloop van het Focustraject diverse leermomenten kunnen vasthouden. Daar zult u in de komende tijd nog wel meer van horen. Op welke manier gaan we als kringen verder? Wat zou het mooi zijn om ook een jaarthema aan te houden ten dienste van de gemeente-opbouw. En vooral: hoe houden we de blik naar buiten vast in onze grote gemeente? Het laatste gesprek van het Focusmateriaal gaat over Mattheüs 28: ‘Ga heen onder alle volken’. Die opdracht is zeker niet alleen bedoeld voor zending ver weg, maar allereerst voor onszelf: Christus volgen in ons leven van elke dag, tussen de mensen waar wij wonen, leven en werken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world