Ambtsdragersbenoemingen  

Ambtsdragersbenoemingen 

De wijkkerkenraden zijn dankbaar u te kunnen meedelen dat de volgende broeders hun benoeming hebben aanvaard.

 

Wijkgemeente 1 

  • voor ouderling-kerkrentmeester: R. Verhoef

Wijkgemeente 2

  • voor ouderling:  H. Prins
  • voor jeugdouderling: A. Goudswaard

Wijkgemeente 3

  • voor ouderling:  J.M. Timmerarends

Mochten er bezwaren zijn ten aanzien van deze benoemingen en de gevolgde procedure dan kunnen deze kenbaar gemaakt worden tot uiterlijk maandag 20 november a.s. bij de scriba van de betreffende wijkkerkenraad. U kunt alleen bezwaren kenbaar maken die betrekking hebben op de broeders die deel uit maken van de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe u behoort.

De volgende broeders hebben voor hun benoeming bedankt.

Wijkgemeente 2 

  • voor diaken: P.J. Nieuwenhuis

Wijkgemeente 3

  • voor ouderling: M.C. Hop

Omdat hiermee de vacatures nog niet zijn vervuld, worden de stemgerechtigde lidmaten van de wijkgemeenten 2 en 3 opnieuw uitgenodigd om uitsluitend voor de vacatures voor de wijkkerkenraad van de wijkgemeente waartoe zij behoren namen in te dienen van belijdende leden die zij geschikt achten.

  • Vacature van wijkkerkenraad 2 

voor diaken Kamphorst

  • Vacature van wijkkerkenraad 3 

voor ouderling Boon

Vermeldt u bij de aanbeveling van de namen de voorletter(s) en het adres van de voorgestelde kandidaten. De aanbevelingen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad waartoe u behoort. Dit kunt u doen tot uiterlijk maandag 27 november a.s.  

We bevelen deze verkiezingen van harte in uw voorbede aan.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world