Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei aanstaande wordt deze wet vervangen door een in heel Europa geldende verordening. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van de Wbp en gaat strenger om met privacy. Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat, versterkt en uitgebreid. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Kerken nemen een bijzondere positie in binnen het maatschappelijke veld. Om die reden is het op dit moment nog niet op alle punten duidelijk wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor kerkgenootschappen. Buiten alle twijfel heeft deze wetgeving impact op kerkelijke gemeenten. Het is goed met deze nieuwe verordening in de hand te herijken hoe wij met de privacy moeten omgaan. Wat nu al wel duidelijk is, dat op (hele) korte termijn alle door ons via internet uit te zenden kerkdiensten achter een code worden geplaatst.

In het Kerknieuws en op de website zullen wij u nader informeren over de door ons op korte en langere termijn te nemen beslissingen en de consequenties daarvan. Ook via de website zal de nodige informatie worden verstrekt.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world