Acties voor het kerkdak

Samenzangavond m.m.v. het Urker Mannenkwartet op 12 oktober 2018

Samen ‘het dak eraf zingen’ met bekende Psalmen, gezangen en geestelijke liederen: op vrijdag 12 oktober is er in de Grote Kerk een samenzangavond ten behoeve van de restauratie van het kerkdak. We zijn erg blij dat het Urker Mannenkwartet onder leiding van Gerwin van der Plaats zijn medewerking verleent! Deze vier Urker mannen in klederdracht laten hun indrukwekkende zang horen en nemen ons mee in een mooi programma. Verdere medewerkenden zijn: Herman Reijers en Erik Simon (orgel), Mattijs Blankesteijn (trompet), Marissa Simon (bugel), Wilma Gardebroek (panfluit) en Diederik Blankesteijn (piano).

Eeuwenoude plaats van samenkomst

De Grote Kerk is al eeuwen een plaats waar de gemeente samenkomt. Hier willen we bij stil staan in de liederen die we zingen (zoals Psalm 84, Psalm 26, ‘Heer, ik kom tot U’, ‘Zing van Zijn trouw’, Psalm 116). De kerk is een plaats van lof, genade, bekering, rust, geloof, hoop en liefde: allemaal thema’s die terugkomen in de Psalmen, gezangen en liederen van deze samenzangavond. Op de avond collecteren we voor de restauratie van het kerkdak. We hopen op een mooie opbrengst die bijdraagt aan de benodigde 80.000,- euro.
Kijkt en/of luistert u thuis mee en wilt u een programmaboekje ontvangen? Laat het weten via 06-45044346 of matthiasvanbloemendaal @ hetnet.nl.

De avond begint om 20.00 uur (let op: aangepaste tijd!) en duurt naar verwachting tot ongeveer 21.15 uur. U komt toch ook?

Wilt u een bijdrage leveren aan de restauratie van het kerkdak?

Doneren

Actiedag kerkdak op 8 september 2018

Staat de actiedag van zaterdag 8 september al in uw agenda? Open Monumentendag / Nationale Orgeldag combineren we met een actiedag voor het kerkdak, waarbij we diverse leuke acties organiseren om geld in te zamelen voor de restauratie. Naast de subsidie van de provincie Gelderland, een deel van de opbrengst verkoop grond Doornsteeg en geld uit het onderhoudsfonds hopen we het resterende deel via fondswerving bij elkaar te krijgen.

Fondsenwerving voor het kerkdak

De actiedag vormt de start van de fondswerving, die als doel heeft om in totaal €80.000,- op te brengen. Naast acties zoals deze actiedag (die bij elkaar €20.000,- op moeten brengen), zullen ook externe fondsen aangeschreven worden om de resterende €60.000,- bij elkaar te krijgen.

Originele activiteiten

Op de actiedag kunt u onder meer leien sponsoren en beschrijven, creatief aan de slag met oude leien en een rondleiding volgen op de gewelven boven het koor. De achterkant van een gesponsorde lei kunt u beschrijven met een tekening, een wens, spreuk of aanmoediging. Een leien dak gaat ± 70 jaar mee, dus pas aan het eind van deze eeuw komt uw opschrift weer tevoorschijn. De oude leien kunnen niet meer gebruikt worden als dakbedekking, maar zijn uitstekend geschikt om er iets creatiefs mee te doen. Laat u inspireren door de getoonde voorbeelden.

In kleine groepjes is het mogelijk om onder begeleiding een bezoek te brengen aan de gewelven boven het koor. Deze zijn toegankelijk via de spiltrap bij de gerfkamer. Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd. Een gezellige zithoek waar wat gedronken kan worden met cake en koek en waar u de lunch kunt gebruiken voor het goede doel.

Open Monumentendag en Nationale Orgeldag

Op Open Monumentendag zijn ook de deuren van de deuren van het grootste monument van Nijkerk open om de kerk te bezichtigen. In de kerk zijn mensen beschikbaar om wat te vertellen over het gebouw. Ook is het mogelijk om de toren te beklimmen. Het orgel wordt gedurende de dag bespeeld in het kader van de Nationale Orgeldag met ’s middags om 15.00u een concert. Alles bij elkaar belooft het een gezellige dag te worden met veel activiteiten.

Praktische informatie

De actiedag vindt plaats op zaterdag 8 september, rondom de Grote Kerk in Nijkerk. De dag begint ’s ochtends om 10.00u en eindigt ‘s middags om 16.00 uur. Deze tijden zijn tegelijk met Open Monumentendag en Nationale Orgeldag.

PS: zingt u op vrijdag 12 oktober ook het dak eraf?

Naast de actiedag op zaterdag 8 september wordt er voor vrijdag 12 oktober een zangavond in de Grote Kerk georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan het restauratiefonds. Medewerking aan die avond wordt gegeven door het Urker Mannenkwartet, vier enthousiaste vrienden die er samen met u een mooie avond van gaan maken. Noteert u ook deze datum alvast in uw agenda.

Doneren

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world