Actie kerkdak

Om de restauratie van het kerkdak van de Grote Kerk van een leien dakje te laten verlopen, is er heel wat arbeid te verrichten. Niet alleen op de steigers rondom de kerk, maar ook om de financiering van dit kostbare project sluitend te krijgen. Op deze speciale informatiepagina leest u meer over de geplande werkzaamheden aan ons kerkdak. Ook de geplande actiedag en het actieconcert worden uitgelicht: u vindt meer hierover via het linkermenu. Met de financiële thermometer op de pagina ‘Voortgang’ blijft u nauw betrokken bij de voortgang van de sponsoring.

Financiële thermometer met actuele stand van zaken

De verwachtte kosten voor de restauratie van het kerkdak komen uit op €700.000. Dit is een flink bedrag: het onderhoud van de kerk is kostbaar. Gelukkig wordt een deel van deze kosten vergoed door een provinciale subsidieregeling. Bovendien worden externe fondsen aangeschreven. We gaan ervoor dat deze fondsen €60.000,- opbrengen.

De overige €20.000,- moeten we zelf opbrengen middels acties. Dit is een aanzienlijk bedrag! Er worden daarom onder andere een actiedag en actieconcert georganiseerd. We hopen op uw en jouw aanwezigheid en gaven, zodat we snel een nieuw kerkdak bij elkaar gespaard hebben! Op de thermometer hiernaast vindt u de actuele stand van zaken, zodat u kunt zien hoeveel geld er nog opgehaald moet worden.

Doneren

Of maak rechtstreeks een bedrag over naar:
NL25 RABO 0373 7049 09
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Nijkerk inzake Dakrenovatie Grote Kerk

Het doel €20.000,- €17896

Bekijk onderstaande pagina’s voor meer informatie:

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world