Actie kerkdak

Om de restauratie van het kerkdak van de Grote Kerk van een leien dakje te laten verlopen, is er heel wat arbeid te verrichten. Niet alleen op de steigers rondom de kerk, maar ook om de financiering van dit kostbare project sluitend te krijgen. Op deze speciale informatiepagina leest u meer over de geplande werkzaamheden aan ons kerkdak. Ook de geplande actiedag en het actieconcert worden uitgelicht: u vindt meer hierover via het linkermenu. Met de financiële thermometer op de pagina ‘Voortgang’ blijft u nauw betrokken bij de voortgang van de sponsoring.

Financiële thermometer met actuele stand van zaken

De verwachtte kosten voor de restauratie van het kerkdak komen uit op €700.000. Dit is een flink bedrag: het onderhoud van de kerk is kostbaar. Gelukkig wordt een deel van deze kosten vergoed door een provinciale subsidieregeling. Een aanzienlijk deel van het bedrag moet de gemeente echter zelf bij elkaar krijgen. Er worden daarom een actiedag en actieconcert georganiseerd. We hopen op uw en jouw aanwezigheid en gaven, zodat we snel een nieuw kerkdak bij elkaar gespaard hebben! Op de thermometer hiernaast vindt u de actuele stand van zaken, zodat u kunt zien hoeveel geld er nog opgehaald moet worden.

Doneren

Het doel €80.000,- €3300

Voor meer informatie bekijk de volgende pagina’s:

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world