Nieuws

  • JMG Gideon sluit seizoen af (4/17/2018) - Het eerste seizoen van de nieuwe Jongemannengroep Gideon zit erop. De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen! Op zaterdag 28 april willen we het seizoen afsluiten met een gezellige barbecue. Deze vindt plaats aan de Beulekamperweg 7a (bij de fam. Vreekamp). Vanaf 18.00 uur willen we elkaar ontmoeten. Ben je een jongeman (circa 25-35 jaar) uit de ... Lees verder »
  • Gemeentebrede preekbespreking op 22 april (4/12/2018) - Op zondag 22 april is er weer een gemeentebrede preekbespreking, onder leiding van ds. De Wilde. Iedereen is welkom in de Opstandingskerk, na de ochtenddiensten. Tegelijkertijd wordt in de Opstandingskerk zondagsschool gehouden voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6. De kinderen van de groepen 7/8 nemen onder leiding van zondagsschoolleiding deel aan de ... Lees verder »
  • Kampvuuravond (M/18+) op 11 mei (4/11/2018) - Gezelligheid | Openheid | Ontmoeting | Vriendschap Op 11 mei is de volgende KVA gepland. We kijken ernaar uit om als mannen onder elkaar bij te praten over de dingen van elke dag en over ons leven met God. Of andere dingen die ons bezighouden. Kom gerust langs om kennis te maken of om te kijken ... Lees verder »
  • NDB start inloopspreekuur voor alle Nijkerkers (4/4/2018) - Een luisterend oor bieden, projecten onder de aandacht brengen en de beste hulp vinden voor wie dat nodig heeft. Met deze doelen start het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) in april een inloopspreekuur. Het komende halfjaar kan iedereen elke woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur binnen lopen aan het Verlaat 3. Tijdens het inloopspreekuur zijn alle ... Lees verder »
  • Regionale Focus-avond Amersfoort 24 april (4/3/2018) - Op dinsdag 24 april is er een regionale Focusavond in het Kruispunt, Terschellingkade 22 in Amersfoort-Vathorst. De inloop is vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.45 uur. Het is een mooie gelegenheid om mensen uit andere gemeenten te ontmoeten die deelnemen aan het Focustraject en om ervaringen uit te wisselen. Ds. Ron van der ... Lees verder »
  • Werkboek blok 5 (3/26/2018) - Het nieuwe werkboek van blok 5 ‘De missie van Jezus’ is bijna klaar, en zal worden uitgedeeld op 1e Paasdag 1 april, na de ochtenddiensten. Dit 5e blok is bedoeld voor de periode tussen Pasen en Pinksteren. Wanneer Jezus zijn discipelen ontmoet na de opstanding, zegt Hij tegen hen: Vrede zij u, zoals de Vader Mij ... Lees verder »
  • Kanselruil met CGK Nijkerk (2/9/2018) - Tijdens de bespreking tussen de moderamina van de plaatselijke Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en de Algemene Kerkenraad heeft het moderamen van de CGK in overweging gegeven om het aantal kanselruildiensten uit te breiden.   Ds. Mensink sprak vorig jaar de synode van de CGK toe: "Als we spreken over kerkmuren, suggereren we daarmee dat we ... Lees verder »

Kerkdiensten

Zondag 22 april 2018

Grote Kerk
09.30  ds. J.J.G den Boer, Nijkerk (kanselruil CGK)
18.30  ds. M. Messemaker

Opstandingskerk
09.30  ds. M.K. de Wilde
16.30  ds. M. Messemaker


Donderdag 26 april 2018

Grote Kerk, 14.30 uur

Ds. M. Messemaker

Trouwdienst Jan Pieter Stolk en Sarah Koppejan

 


Activiteiten

vrijdag 20 april 2018 19:30

The Basic 12+


dinsdag 24 april 2018 19:45

Regionale Focus-avond Amersfoort


dinsdag 24 april 2018 20:00

JVK ‘Joy’


donderdag 26 april 2018 20:00

Oranjeconcert


zondag 29 april 2018 11:00

Koffiedrinken na de dienst


donderdag 03 mei 2018 9:45

Bijbelstudiegroep


donderdag 03 mei 2018 19:45

Vergadering wijkkerkenraad 1


donderdag 03 mei 2018 19:45

Vergadering wijkkerkenraad 2


donderdag 03 mei 2018 19:45

Vergadering wijkkerkenraad 1


woensdag 09 mei 2018 14:30

D’ inloop


maandag 14 mei 2018 19:30

Vergadering College van Kerkrentmeesters


woensdag 16 mei 2018 12:30

Seniorenreisje


Kerkelijk bureau

Openingstijden:

Maandag 18.30 – 20.00 (alleen in even weken)
Woensdag 13.30 – 17.00
Donderdag 09.00 – 12.30

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world