De bundel Weerklank – Inleiding en Verantwoording

Omslag Weerklank

Nu door de algemene kerkenraad is besloten om de bundel Weerklank te gebruiken, kunt u hier lezen wat de redactie er toe gebracht heeft om deze bundel uit te brengen en hoe deze is samengesteld.

‘In Nederland brachten veel gemeenten van het gereformeerd belijden dit antwoord uitsluitend onder woorden door middel van de berijmde psalmen. In de laatste decennia is echter een verbreding in de gemeentezang ontstaan, doordat steeds meer gemeenten er naar verlangen om ook het nieuwtestamentische heil in een nieuw lied te bezingen en de drie-enige God daarmee te eren. In de praktijk stuitten veel gemeenten daarbij op het gemis van een liedboek, waaruit men kan zingen. Er bleek behoefte aan een gewogen selectie liederen die Gods Woord naspreken, overeenstemmen met de gereformeerde belijdenis en kerkmuzikaal passen binnen de gereformeerde liturgie. Tegelijk groeide ook de behoefte aan een vernieuwde psalmberijming.Daarom is er een redactie gevormd, die de gemeenten hiermee graag wil dienen. Wij zijn dankbaar dat we, na hier ruim twee jaar aan gewerkt te hebben, dit liedboek kunnen aanbieden.’

Namens de redactie, Ds. A. Schroten, voorzitter

Voor meer informatie, klik hier

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world