400 jaar Dordt: oud of goud

Binnenstad Dordrecht

In het vorige kerkblad is al vermeld dat IKOON een gespreksavond organiseert met prof. dr. W. (Wim) Verboom. We willen u nog herinneren aan deze avond.

Praktische informatie

Datum: 26 februari a.s.
Plaats: Opstandingskerk, Hoefslag 132.
Aanvangstijd: 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.

Dordtse Leerregels

Prof. Verboom zal spreken over de betekenis van de Dordtse Leerregels in de gereformeerde/reformatorische traditie en voor geloven in deze tijd. Daarbij komen actuele vragen die jongeren en ouderen hebben aan de orde. Deze avond zal er ook ruimschoots gelegenheid zijn om met prof. Verboom en met aanwezigen onderling in gesprek te gaan. Daarom: Een mooie avond voor oud en jong. Hartelijk welkom.

Contactpersonen voor IKOON:
Robert-Jan van den Dool
Teunie van de Water

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world