Kerkdiensten

Geen evenementen

Kerkelijk Bureau geopend

woensdag 2 september 2015
13.30 uur - 17.00 uur

donderdag 3 september 2015
09.00 uur - 12.30 uur

woensdag 9 september 2015
13.30 uur - 17.00 uur

donderdag 10 september 2015
09.00 uur - 12.30 uur

Kerkelijk bureau

Gasthuisstraat 10

3861 BS  Nijkerk

tel. 033-2451955

 

Favorieten

De Bijbel op internet 

Waarom? Daarom!

Waarom staan de ambtsdragers met het bidden en danken

Bij sommige gewoonten weet je het direct. Je pakt de Bijbel, slaat een vers op en het antwoord is er. Overtuigd is iedereen. Althans, dat hopen we dan.

Bij de kwestie van het staand bidden ligt dat heel anders. Maar daarvoor moeten we terug naar het jodendom. Heel veel zaken in onze kerk vinden geheel of gedeeltelijk hun oorsprong in het Oude Testament. In deze rubriek staat bijvoorbeeld iets over de ochtend en de avonddienst. Dat komt regelrecht uit Gods inzettingen.

De ouderen onder ons weten dat vroeger mannen en vrouwen apart zaten in de kerk. Dat stamt ook uit de synagoge. Daar is dat tot op vandaag zo. De achterliggende gedachte is dat men in de kerk vooral het oog gericht heeft op wat God in Zijn Woord en dienst tot ons te zeggen heeft. Al het andere moet uitgebannen worden. Daarom dat vaak in consistoriegebeden gevraagd wordt of de Heere onze gedachten gevangen wil nemen en de Boze geen kans krijgt ons af te leiden.

In het jodendom kent men verschillende gebedsgestalten, zoals het knielen, staan of zelfs liggend bidden. Bidden is niet iets dat ook nog even moet. We spreken dan ook over de dienst der gebeden. Bidden is een heel bijzonder en wezenlijk onderdeel in de eredienst waarbij vorm en inhoud in overeenstemming moet zijn.

Sommigen onder ons weten nog wel dat enkele predikanten vroeger knielden aan de trap van de preekstoel en zo lieten zien dat ze voor ze de trap omhoog gingen naar de kansel, in ootmoed bogen voor de Heere. Dat is in de meeste kerken buiten beeld geraakt maar in sommige vaak liturgisch vernieuwende diensten waar symboliek een grote rol speelt komt het soms weer terug. Dan zien we soms ook weer de onder ons in onbruik geraakte voorlezer of voorzanger terug.

In veel hervormde gemeenten maar ook in christelijke gereformeerde kerken of gereformeerde gemeenten was staand bidden voor de mannen altijd heel gewoon. Met name werd van manlijke belijdende lidmaten verwacht dat zij gingen staan tijdens de gebeden. In sommige kerken of gemeenten gebeurt dat vandaag nog. Maar langzaam is het in de meeste gemeenten verdwenen.

Alleen…..kerkenraden zijn vrijwel altijd blijven staan tijdens de gebeden. Daarmee geven ze uiting aan de gedachte dat de inhoud van het gebed moet overeenkomen met een eerbiedige vorm. Die wordt gevonden in een staande, eerbiedige houding. Maar het is geen absoluut Bijbels gebod. Toch, bidden is niet zomaar iets.

Veel jongeren nemen een geheel eigen gebedshouding aan. Ze leggen het hoofd op de bank en gaan in de ruststand. Dat kan dus helemaal niet want bidden vraagt juist grote betrokkenheid omdat we dan tot de Heere spreken. Daar hoort een eerbiedige en vooral een betrokken houding bij. In sommige evangelische kringen spreidt men tijdens de gebeden de armen uit en heft men de open handen half omhoog. Symbool is dat van de lege hand die door de Heere gevuld moet worden. Het is echter wel eenzijdig want bidden is meer dan vragen, het gaat ook om het danken.

In het gebed ervaar je bij de gebeden dat halve smart gedeelde smart is en gedeelde vreugde dubbele vreugde. Daarom doen we voorbede bij blijde gebeurtenissen om te danken en dragen we elkaar op aan de troon van Gods genade bij droeve dingen in ons leven.

Kortom, het staan van ambtsdragers tijdens het gebed symboliseert dat we biddend om de voorganger heen staan, dat we het gebed als een zeer eerbiedige zaak beschouwen en dat het hier gaat om een goede traditie die weliswaar niet regelrecht uit de Schriften opkomt maar wel goede papieren heeft. Het accentueert ook het stijlvolle van de erediensten. Het is zo gekomen en de huidige praktijk voldoet.

Er is nog een mogelijke oorzaak voor staand bidden voor mannen. Tijdens de geloofsvervolgingen in de 17e eeuw en daarna hadden er zowel in Frankrijk als in Nederland hagenpreken plaats. Dan zaten de vrouwen en kinderen in het midden en stonden de mannen als een boog om hen en de voorganger heen. Ze stonden dan met de rug naar de gemeente, wakend, de vijand verwachtend. Is dat ook vandaag niet een mooi symbool? De gemeente is gericht op het Woord en we houden de wacht naar de wereld. Als ambtsdragers dan staan mogen we dankbaar zijn dat wij in vrijheid bijeenkomen. Maar we blijven waakzaam naar de wereld. Juist in de kerk, vooral ook tijdens het bidden.

Het betekent wel dat iedere kerkganger, jong of oud, goed moet nadenken als er gebeden wordt. Vorm en inhoud, de wijze waarop we zitten en luisteren met gevouwen handen, geven mede aan wat het gebed voor ons betekent.

 

Activiteiten binnenkort

woensdag 2 september 2015, 19:30
Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

donderdag 3 september 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 2

donderdag 3 september 2015, 19:45
Jeugdcommissievergadering

donderdag 3 september 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 1

zaterdag 12 september 2015, 10:00
Open Monumentendag

maandag 14 september 2015, 19:45
Vergadering College van Kerkrentmeestes

donderdag 17 september 2015, 19:30
Vergadering Coen

zaterdag 19 september 2015, 08:00
Opening Winterwerk

dinsdag 29 september 2015, 20:00
Moderamen Algemene. Kerkenraad

donderdag 1 oktober 2015, 19:45
Vergadering wijkkerkenraad 2

De Bijbel

Een christen kan niet zonder de Bijbel. Desondanks schiet stille tijd met de Bijbel er vaak bij in of blijf je hangen in de bekendere gedeeltes. Misschien is dan een Bijbelleesrooster een idee. Zo leest u in twee jaar de hele Bijbel door.