Kerkdiensten

Installeer de global lay-out opnieuw
zondag 5 juli 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk
 • 18.30 ds. H. Russcher

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. M.K. de Wilde
 • 16.30 ds. H. Russcher

 

zondag 12 juli 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. H. Russcher
 • 18.30 ds. G.H. Molenaar, Doornspijk

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. J.P.J. Voets
 • 16.30 ds. W.J. Westland, Lelystad

 

zondag 19 juli 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. D.J. Budding, Elspeet
 • 18.30 ds. J.P.J. Voets

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. H. Russcher
 • 16.30 ds. J.P.J. Voets 

Kerkelijk Bureau geopend

maandag 6 juli 2015
18.30 uur - 20.00 uur

Kerkelijk bureau

Gasthuisstraat 10

3861 BS  Nijkerk

tel. 033-2451955

 

Favorieten

De Bijbel op internet 

Waarom? Daarom!

Waarom beleggen we twee kerkdiensten op een zondag?

Toen de Vroege Kerk na de hemelvaart vormen zocht om het gemeente-zijn gestalte te geven, wilde men heel bewust aansluiting zoeken bij de kerk van het Oude Testament. Daar was het de gewoonte, kan men globaal stellen, dat er een ochtend-  en een avondoffer gehouden werd.
De Vroege Kerk heeft daarom al heel snel gekozen voor een ochtenddienst waarin de vrije stof centraal stond en voor een tweede dienst waarin het meer leerstellige aan de orde kwam. Hier zien we dus een lijn die door heel Gods Woord heen is te bespeuren. Ze heeft dus oude wortels.
 
Voor de Reformatie had in de Rooms-katholieke  Kerk al een verschuiving plaats van de zondagse eredienst naar de zaterdagavondmis. Zo raakte de zondag als eerste dag van de week, waarop de gemeente samenkomt, steeds meer op de achtergrond.
 
De Reformatie heeft weer teruggegrepen op de oude wortels: we kregen weer twee diensten. In de morgendienst de vrije stof en ’s middags of ’s avonds de leerdienst. Die leerdienst was in de dagen van de Reformatie hard nodig om allerlei dwalingen te bestrijden en om Gods Woord duidelijk te laten spreken.
 
Juist anno 2010 wordt in het geheel van de Gereformeerde Bond  weer hernieuwde aandacht gevraagd voor de noodzaak en het nut van de leerdiensten. 
 
Het is dus geen achterhaalde of ouderwetse gedachte om twee diensten per zondag te beleggen.  We nemen hierin ernstig stelling tegen veel evangelische groepen, die de samenkomst der gemeente beperken tot een dienst. 
 
De invloed van het Oude Testament op onze erediensten is ook op een andere manier te zien. Nog steeds zitten in de synagoge de vrouwen apart. Daar zat natuurlijk mede de gedachte achter, dat in de ontmoeting met de Heere er geen afleiding moet zijn. Zeker niet door het verschil in sekse. Alles moest gericht zijn op de Heere.  Door alle eeuwen heen hebben ook in veel kerken mannen en vrouwen apart gezeten.  Het is weliswaar geen Bijbels gebod, maar toch zet het ons aan om na te denken over de vraag of we in de dienst in alles gericht zijn op wat de Heere tot ons wil zeggen.
 
We roepen daarom alle gemeenteleden op om trouw beide zondagse kerkdiensten te bezoeken:  Omdat de Heere in de diensten tot ons wil spreken. Omdat de kerkdiensten de werkplaats van de Heilige Geest zijn.

Zie ook de artikelen:

 

Activiteiten binnenkort

dinsdag 7 juli 2015, 20:00
Orgelconcert André van Vliet

maandag 13 juli 2015, 19:45
Vergadering College van Kerkrentmeestes

zaterdag 18 juli 2015, 13:00
Open Kerk

dinsdag 21 juli 2015, 20:00
Orgelconcert Jolanda Zwoferink

zaterdag 25 juli 2015, 13:00
Open Kerk

dinsdag 4 augustus 2015, 20:00
Orgelconcert Peter Eilander

De Bijbel

Een christen kan niet zonder de Bijbel. Desondanks schiet stille tijd met de Bijbel er vaak bij in of blijf je hangen in de bekendere gedeeltes. Misschien is dan een Bijbelleesrooster een idee. Zo leest u in twee jaar de hele Bijbel door.