Onze gemeente is actief betrokken bij projecten van de GZB, waardoor de zending meer gaat leven in de gemeente en de gemeente blijvend bewust wordt gemaakt van haar zendingsopdracht.

De zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad en is belast met de realisering van de zendingsopdracht en ondersteund het werk van de GZB en IZB. De zendingscommissie belegt eenmaal per jaar een zendingsavond.