Binnen onze gemeente kennen we drie ambten: predikant, ouderling en diaken. Samen vormden deze de kerkenraad en vertegenwoordigen ze als zodanig de gemeente. De hervormde gemeente in Nijkerk is onderverdeeld in drie geografische wijkgemeenten en een wijkgemeente van bijzondere aard: ‘De Fontein’. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad. Uit de vier wijkkerkenraden zijn leden afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad die minimaal zes keer per jaar bijeenkomt.

In de seizoensgids vindt u een plattegrond waarop u kunt zien in welke wijkgemeente u woont en wie uw wijkpredikant en wijkouderling zijn. Ook vindt u in de seizoensgids de contactgegevens van de Algemene Kerkenraad.