cd-cd-rom-517700 640Op het kerkelijk bureau kunt u tegen een vergoeding een cd van een kerkdienst bestellen. Verder zijn er cd’s beschikbaar voor uitlening in geval van ziekte.



Daarnaast is het mogelijk om via de website www.hervormdnijkerk.nl onder het kopje ‘Downloads’ de kerkdiensten van de afgelopen maanden terug te luisteren en te downloaden.