Voor de afhandeling van allerlei informatieve en administratieve zaken kunt u terecht op het kerkelijk bureau. Het kerkelijk bureau is gevestigs aan de Gasthuisstraat 10.

Openingstijden:

Maandagavond van 18.30 uur - 20.00 uur (alleen in de even weken)
Woensdagmiddag van 13.30 uur - 17.00 uur
Donderdagmorgen van 09.00 uur - 12.30 uur


Op het kerkelijk bureau kunt u terecht voor:

  • ledenadministratie en doopbewijzen;
  • doorgeven van adreswijzigingen en wijzigingen in burgerlijke staat;
  • inlichtingen op kerkelijk gebied;
  • collectebonnen;
  • bestellen en afhalen cd’s
  • reserveren kerkgebouw voor huwelijksbevestiging;
  • kopieerwerkzaamheden t.b.v. plaatselijke kerkelijke activiteiten.

De ledenadministratie bevat gegevens over adres, geboorte, doop, belijdenis, huwelijk, enz. Om dit actueel te houden, is de medewerking van de gemeenteleden nodig. U wordt daarom verzocht het kerkelijk bureau steeds in kennis te stellen van wijzigingen.