In samenwerking met ‘De Fontein’ en de Christelijk Gereformeerde Kerk is een kinderevangelisatiecommissie (KEC) opgericht. Het doel hiervan is om díé kinderen in Nijkerk die niet christelijk of niet kerkelijk meelevend zijn, toch met het Woord van God in aanraking te brengen. In de hoop dat ook zij Jezus als hun Redder en Verlosser mogen leren kennen. De KEC richt zich op kinderen van ongeveer 4 tot 9 jaar en biedt hen (meestal tijdens een vakantie) een afwisselend programma aan.