De Emmaüscursus is bedoeld voor hen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof maar de stap naar de kerk te groot vinden. Het programma heeft drie aspecten: evangelisatie, verder onderwijs en discipelschap, naar het voorbeeld van Jezus in gesprek met de Emmaüsgangers. De cursus bestaat uit een aantal avonden, waarin een overzicht wordt gegeven van de hoofdlijnen van het christelijke geloof. Daarbij is ook ruimte voor vragen van de deelnemers. Meer informatie kunt u vinden in de seizoensgids.