Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)
De diaconie van onze gemeenten neemt ook deel aan het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB). Dit is een stichting die opgericht is door 7 Nijkerkse diaconieën en waar nog steeds diaconieën bij aansluiten. De stichting heeft tot doel om binnen de gemeente Nijkerk iedereen te helpen die geen helper heeft ongeacht ras, stand of geloofsovertuiging. Ook is het diaconaal beraad het centrale aanspreekpunt voor de gemeente. Om mensen met financiële problemen beter te kunnen helpen is het NDB lid geworden van het schuldhulpmaatje. Van deze landelijke organisatie krijgen de schuldhulpmaatjes een professionele opleiding en nascholing om zo hun kennis op sociaal en financieel gebied op peil te houden. Deze opleiding is echter niet goedkoop. Verder heeft het NDB en meldpunt waar organisaties een hulpvraag kunnen aanmelden. Deze vraag wordt dan indien mogelijk door vrijwilligers van de deelnemende kerken aangepakt. Ook worden door het NDB financiële aanvragen van mensen die geen lid zijn van een van de deelnemende kerken gezamenlijk opgepakt. Kortom het NDB is een organisatie die probeert op te vangen, wat tussen het bereik van de diaconieën van de Nijkerkse kerken dreigt door te glippen. Wij hebben als deelnemende diaconieën beloofd om naar draagkracht een bijdrage te leveren om dit allemaal mogelijk te maken.

Groot letter bijbel
Als gemeente hebben wij een aantal grootletter Bijbels in ons bezit. Deze kunnen geleend worden door mensen met (tijdelijk) minder zicht. Deze grootletter Bijbels zijn geschreven in de Statenvertaling en bestaat uit 6 delen. Een HSV-vertaling is momenteel nog niet beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diakenen of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Senioren middag / reis
De diaconie organiseert jaarlijks een aantal seniorenmiddagen. Deze middagen zijn bedoeld voor alle ouderen, vutters en zij die zich niet ‘oud’ voelen, maar toch graag andere ouderen ontmoeten. De seniorenmiddagen worden bij toerbeurt geleid door een predikant en het programma varieert. 1 keer per jaar wordt er een seniorenreisje georganiseerd. De middagen en het reisje worden mede georganiseerd door de senioren commissie. Heeft u suggesties voor de invulling van de middagen of heeft u andere opmerkingen kunt u contact opnemen met de commissie of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Collecte in de eredienst 
Tot de taken van de diaconie behoort ook het verzamelen van de gaven. Dit gebeurt na afloop, maar ook tijdens de eredienst. De diakenen verzorgen, samen met de collectanten en de ouderling kerkrentmeesters, in de eredienst de collecte.

Heilig Avondmaal
Tijdens de bediening van het heilig avond maal wordt er door de diakenen geassisteerd. Na het breken van het brood en het uitschenken van de wijn door de predikant, zorgen de diakenen ervoor dat iedereen aan de tafel kan deelnemen door het brood en de wijn door te geven. Ook zorgen zij ervoor alles weer gereed is voor de volgende tafel.

Kerst/ kerstattenties
Aan het einde van het jaar wordt door de diaconie een kleine kerstattentie gegeven aan hen die bekend zijn bij de diaconie. Hieronder vallen o.a. bekende chronisch zieken en senioren