Gedurende het winterseizoen is er de mogelijkheid om huwelijkscatechese te volgen. Dit is bedoeld voor pas gehuwden en zij die trouwplannen hebben, om onder begeleiding na te denken over het huwelijk zoals dat door God is bedoeld. Deelname aan deze kring houdt niet in dat de deelnemers problemen of moeilijkheden hebben of verwachten, maar wel dat de deelnemers graag meer willen weten over de Bijbelse visie op allerlei aspecten van het huwelijk en de uitwerking in de dagelijkse praktijk.