Tijdens de belijdeniscatechisatie worden de belangrijkste zaken van de geloofsleer behandeld.

Het gaat daarbij vooral om het onderlinge gesprek over het persoonlijke geloofsleven. Sommigen beginnen met veel twijfels en worden juist in hun keuze bevestigd, terwijl anderen er achter komen dat er voor de geloofsbelijdenis wel wat meer nodig is. We zien uit naar jongeren, maar ook ouderen, die in afhankelijkheid van de Heere de weg naar de Openbare Geloofsbelijdenis willen gaan.

In de seizoensgids staat welke predikant de belijdeniscatechisatie dat seizoen zal verzorgen.