learn-528391 640Het onderwijs in de geloofsleer en de vorming van de jongeren in de gemeente is heel belangrijk. Van kinderen van wie de ouders bij de doop beloofd hebben hun kinderen op te voeden in de leer van de kerk, mag worden verwacht dat zij de catechisatie bezoeken.

Tijdens catechisatie wordt kennis overgedragen van de Bijbel en van de belijdenisgeschriften. Toch is juist het persoonlijke gesprek heel belangrijk. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom!

Er zijn de volgende leeftijdsgebonden groepen:
 
·         12-13 jaar
·         14-15 jaar
·         16-17 jaar
·         18 jaar en ouder

In de seizoensgids staat vermeld waar en op welk tijdstip elke groep catechisatie heeft en wie de leiding heeft.