Het belangrijkste doel van de Zondagsschool is kinderen van 4 tot en met 12 jaar in aanraking te brengen met Gods Woord.

Hierbij richt de zondagsschool zich op zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen.

Om het doel te verwezenlijken staat bij ieder zondagsschooluur de vertelling van een Bijbelse geschiedenis centraal. De kinderen worden tevens gestimuleerd om Psalmversjes en Bijbelteksten uit het hoofd te leren.

Op die wijze leggen ze een bron van Bijbelkennis aan, waaruit ze op andere momenten kunnen putten.