De werkgroep Gezin en Opvoeding wil aan alle ouders van onze gemeente ondersteuning bieden bij de christelijke opvoeding van hun kinderen. Hierbij is Gods Woord de norm voor het dagelijks leven. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding berust natuurlijk bij de ouders. Zij zijn voor de kinderen het eerste voorbeeld van hoe het is om te bidden tot God en om dagelijks met Hem te leven.

Opvoeden is een mooie taak, maar vaak een hele opgave, zeker als het over geloofsopvoeding gaat. Met veel dingen vragen we ons af: hoe pakken we dit aan? Moeten we dit nu wel of juist niet doen?


Ouders staan in de opvoeding van hun kinderen niet alleen, want door het geloof zijn wij als ouders van de gemeente leden van één lichaam in Jezus Christus. Als gemeenteleden kunnen we van elkaar leren en kunnen we elkaar helpen. Ook moeten we elkaar aansporen dicht bij God te leven. De werkgroep Gezin en Opvoeding wil dit stimuleren door het organiseren van opvoedthema-avonden. Een spreker houdt een inleiding over een opvoedkundig thema, geeft informatie en samen gaan we hierover in gesprek. Er zijn in de afgelopen seizoenen al heel wat onderwerpen aan bod geweest, maar er zijn nog diverse thema's die behandeld kunnen worden. 


Ook het gezin zelf heeft de aandacht van de werkgroep en inmiddels hebben we een moeder-dochtermiddag en een vader-zoonmiddag georganiseerd. Doel van deze activiteiten is de versteviging van de onderlinge band tussen ouder en kind, maar ook versterking van de onderlinge band binnen onze gemeente. Op dit moment denken wij na over een activiteit voor echtparen. Een goed huwelijk is de basis voor goede relaties binnen het gezin en de omgeving. Zodra er meer bekend is hoort u van ons!