Deze werkgroep heeft de aansturende rol richting alle clubs en verenigingen.

Er wordt nagedacht over beleidsmatige dingen, maar ook over de praktische uitvoering van bijvoorbeeld de verschillende vieringen, het HGJB-project en bijbehorende actiedag, de opening van het winterwerk.

Van elke leeftijdsgroep is een leidinggevende vertegenwoordigd in de werkgroep.