Collectebonnen - Nijkerk

Kerkdiensten

zondag 2 augustus 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. J.H. van Daalen
 • 18.30 ds. M.K. de Wilde

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. J.D. van Roest, Lunteren
 • 16.30 ds. M.K. de Wilde
zondag 9 augustus 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. M.K. de Wilde
 • 18.30 ds. A. Jonker, Putten

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. P.B. de Groot, Eemnes
 • 16.30 ds. J. van Oostende, Putten
zondag 16 augustus 2015

Grote Kerk

 • 09.30 ds. G. Mulder, Kootwijk
 • 18.30 ds. A.D. Goijert, Nijkerk

 Opstandingskerk

 • 09.30 ds. ds. M.K. de Wilde
 • 16.30 ds. A.D. Goijert

Kerkelijk Bureau geopend

maandag 3 augustus 2015
18.30 uur - 20.00 uur

woensdag 5 augustus 2015
13.30 uur - 17.00 uur

donderdag 6 augustus 2015
09.00 uur - 12.30 uur

woensdag 12 augustus 2015
13.30 uur - 17.00 uur

donderdag 13 augustus 2015
09.00 uur - 12.30 uur

Kerkelijk bureau

Gasthuisstraat 10

3861 BS  Nijkerk

tel. 033-2451955

 

Favorieten

De Bijbel op internet 

Waarom draagt een dominee een toga? Met of zonder baret?

Over het onderwerp dominee en kleding zijn boeken vol geschreven. De toga past daarin uitstekend want het is een herkenbaar kledingstuk voor de meeste predikanten uit hervormde kring. 

Uiteindelijk besliste de overheid dat dominees niet langer hun ooit als ambtskleding aanvaarde mantel en bef niet meer mochten dragen. Dat kwam toen lang na de Reformatie de rooms-katholieke kerkprovincie in 1854 zelfstandig werd. De overheid wilde voorkomen dat protestantse predikanten en rooms-katholieke priesters elkaar op straat zouden tegenkomen. Rond 1800 werd de gangbare ambtskleding door de overheid verboden. 

Eigenlijk is de toga een vorm van nieuwigheid. Rond 1798 maakte men zich zorgen over de afnemende belangstelling voor kerk en godsdienst en wilde men de kerkdiensten aantrekkelijker maken. De toga kwam. Alhoewel: Waalse predikanten droegen die toen al een eeuw. De toga werd vooral een redenaarsmantel.  

Rond 1840 wilden steeds meer predikanten passende kleding. Ze wilden een toga. Tegelijk was er sprake van een toenemende professionalisering van het predikantenkorps. Predikant-zijn kreeg weer, in navolging van Calvijn en zijn theologische universiteit, het etiket van vroomheid gepaard gaand met geleerdheid. 

De toga benadrukt dus de academische vorming van predikanten. Toga’s waren aan de universiteit al eeuwenlang standaarduitrusting. Maar pas in 1854 werden bef en mantel, tot dan hét ambtsgewaad, aan de kapstok gehangen en deed de toga op zondag intree. Er komt een hervormde aanbeveling om de toga “met haar toebehoren, te weten met Bef en Barret’ te dragen. Eigenlijk –zo bezien- horen predikanten zonder universitaire vorming geen toga te dragen. 

Kuyper verzette zich ooit tegen de toga. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon men in de kring van Afscheiding en Doleantie met een inhaalslag. Maar dat had veelal liturgische en zeker geen rechtzinnige achtergrond.

Je ziet in kringen die steeds meer afstand nemen van de gereformeerde eredienst een steeds sterker hang naar liturgische elementen. De synodaal gereformeerde dr. M. J. Aalders verzette zich tien jaar geleden al tegen de trend om albe (wit priesterkleed) en stola (brede lamge sjaal voor ovder de schouders) in SoW-kring te dragen. Hij stelt dat dat wijst op een rooms-katholieke ambtsopvatting. Hij vindt het ook vreemd en willekeurig om toga’s in de kleuren van het kerkelijk jaar te kiezen. Hij stelt zelfs dat als men in afgescheiden kring de gekleurde toga draagt, men af wil van de belijndheid van de traditionele leerdienst.

Eén ding is zeker, een toga zonder baret is als de ouderling die zonder stropdas de kerk inkomt. Waarom zit er zo’n mooie knop aan de achterkant van de preekstoel? Vanzelf, voor de baret!

Een leuk detail: In 1844 kostte een toga van eerste kwaliteit zijde-fluweel 40 gulden. Een katoen-fluwelen 20 gulden. Het maakloon bedroeg 7 gulden. De dure baret had je voor 4.50 gulden en de goedkope voor 2 guldens.

Als U doorlinkt komt er een groter verhaal over de opkomst van de toga onder de titel “Politieke nekslag voor mantel en bef”

Activiteiten binnenkort

dinsdag 4 augustus 2015, 20:00
Orgelconcert Peter Eilander

zaterdag 8 augustus 2015, 13:00
Open Kerk

zaterdag 15 augustus 2015, 13:00
Open Kerk

dinsdag 18 augustus 2015, 20:00
Orgelconcert André Knevel (Canada)

maandag 24 augustus 2015, 19:00
Openingsbijeenkomst HSN

dinsdag 25 augustus 2015, 19:45
Werkgroep C&V

dinsdag 1 september 2015, 20:00
Orgelconcert Kristiaan Seynhave (Belgie)

dinsdag 1 september 2015, 20:00
Vergadering Algemene Kerkenraad

Buttonjeugdwerk

De Bijbel

Een christen kan niet zonder de Bijbel. Desondanks schiet stille tijd met de Bijbel er vaak bij in of blijf je hangen in de bekendere gedeeltes. Misschien is dan een Bijbelleesrooster een idee. Zo leest u in twee jaar de hele Bijbel door.