Vanwege de bevolkingsgroei in Nijkerk en de aanleg van de wijk Paasbos, is in de jaren '70 begonnen met de bouw van de Opstandingskerk aan de Hoefslag 132. In december 1975 opende de Opstandingskerk voor het eerst haar deuren. De kerk werd door de heer W. Rijnsburger, toenmalig president-kerkvoogd, geopend met de woorden ‘Halleluja Looft God in Zijn Heiligdom, Alles wat adem heeft looft den Heere’, uit psalm 150.

Orgel
Het orgel van de Opstandingskerk is een tweeklaviersorgel met zeventien stemmen van de firma Van Vulpen. Dit orgel staat er sinds 1993, toen het een veel kleiner orgel, ook van de firma Van Vulpen, verving dat sinds de opening in 1975 in gebruik was.

Renovatie
In 2012 en 2013 is de Opstandingskerk gerenoveerd zodat het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo zijn er nieuwe bijzalen, is er een ruimte speciaal voor de jeugd en hangt er een beamer. Toen de Opstandingskerk op 15 juni 2013 heropend werd, was het eerste lied dat gezongen werd Psalm 150, net als tijdens de opening in 1975.