heart-529607 640De kerkenraad verwacht dat bruidsparen die Gods Zegen over het huwelijk vragen voor en na hun trouwdag leven volgens de normen van Gods Woord, in afhankelijkheid met Hem. Op de bruiloft te Kana was de Heere Jezus te gast. Als je samen je knieën buigt voor Hem, zal ook de rest van de dag zo ingevuld worden dat de Heere Jezus erbij kan zijn.

Aanstaande bruidsparen die op de trouwdag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven willen vragen, worden verzocht vroegtijdig contact op te nemen met het kerkelijk bureau en de predikant van de wijkgemeente waarin de bruid of bruidegom woont.

Vervolgens wordt het bruidspaar ruim voor de trouwdatum door de predikant uitgenodigd voor een gesprek over het christelijk huwelijk en over de trouwdienst zelf.

In verband met de beschikbaarheid van het kerkgebouw is het belangrijk zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen bij het kerkelijk bureau om te informeren of de kerk vrij is, zodat deze gereserveerd kan worden.