cemetery-348952 640Wanneer er iemand is overleden, wordt de nabestaanden gevraagd tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant van de overledene. Met de predikant wordt datum en tijd van de begrafenis besproken. De predikant houdt voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst. De diensten in het uitvaartcentrum aan de Frieswijkstraat 56, de Grote Kerk of de Opstandingskerk kunnen desgewenst via de kerkradio / internet worden uitgezonden. Na de rouwdienst gaat de predikant mee naar de begraafplaats om aan het graf te spreken. Desgewenst leidt de (wijk)ouderling na afloop van de begrafenis de samenkomst.

Om als gemeente met de nabestaanden mee te kunnen leven, worden de overlijdensberichten op zondagmorgen in de beide kerken afgekondigd wanneer dit op prijs wordt gesteld.