baby-179749 640Voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop wordt doopzitting gehouden. Datum, tijd en plaats worden gepubliceerd in Kerknieuws. De doopzittingen duren ongeveer anderhalf uur en worden gehouden door de predikant die ook doopdienst zal leiden en twee ouderlingen uit de andere wijken. Tijdens de doopzitting worden belangrijke punten uit het doopformulier behandeld en de doopvragen die tijdens de dienst gesteld zullen worden aan de ouders. Wij hopen dat voor de ouders de doopzitting zal bijdragen aan het goed begrijpen van de doop.

Tevens zal het Bijbellezen, het gebed en de levenshouding van het gezin aan de orde gesteld worden.

In de Agenda kunt u zien wanneer de Heilige Doop dit seizoen zal worden bediend.