In onze gemeente zijn er diverse verenigingen actief voor volwassenen. Voor allemaal geldt dat ze tweewekelijks samenkomen in de Opstandingskerk. Ontmoeting rond een open Bijbel staat centraal, vaak aangevuld met een ontspannende activteit.


Alle vrouwenverenigingen maken bij hun Bijbelstudies gebruik van ‘De Hervormde Vrouw’. Er zijn een viertal verenigingen:

- vrouwenkring ‘Lydia’

- vrouwenkring ‘Noadja’

- vrouwenkring ‘Tabitha’

- jonge vrouwenkring ‘Ruth’


Tijdens de kringochtenden van ‘Ruth’ verzorgen diverse leden van de andere vrouwenverenigingen de kinderoppas.