De diaconie organiseert jaarlijks een aantal seniorenmiddagen. Deze evenementen zijn bedoeld voor alle ouderen, vutters en zij die zich niet ‘oud’ voelen, maar toch graag andere ouderen ontmoeten.

De seniorenmiddagen worden bij toerbeurt geleid door een predikant en het programma varieert.