In onze gemeente zijn er diverse verenigingen actief voor volwassenen. Voor allemaal geldt dat ze tweewekelijks samenkomen in de Opstandingskerk. Ontmoeting rond een open Bijbel staat centraal, vaak aangevuld met een ontspannende activteit.

Speciaal voor mannen uit onze gemeente is de Hervormde Mannenvereniging ‘Schrift en belijdenis’. Zij komen om de week samen op de dinsdagavond, vanaf 19.45 uur.