belief-22190 640In de Hervormde Gemeente zijn diverse huiskringen voor gemeenteleden actief. In kleinere groepen wordt er bij iemand thuis aan de hand van de Bijbel nagedacht over de praktijk van het leven als christen.
In de seizoensgids kunt u vinden wanneer de kringen bij elkaar komen en wie de contactpersonen zijn.