Regelmatig wordt er met de jongeren uit onze gemeente na- en doorgepraat over de preek. Deze preekbesprekingen vinden de plaats na een middag- (tieners van 12 t/m 15 jaar) of avonddienst (jongeren vanaf 16 jaar). Er worden vragen uitgedeeld die de betrokken predikant en de Werkgroep Pastoraat & Eredienst hebben opgesteld, naar aanleiding van de gehouden preek.

Voor jongeren is het fijn om hier samen met leeftijdsgenoten over door te praten. Er is gelegenheid tot het stellen van eigen vragen en op die manier meteen de mogelijkheid om de dominee ook beter te leren kennen.

De preekbesprekingen zijn bedoeld voor alle jongeren van de gemeente. Ze hoeven dus niet lid te zijn van een club of vereniging.