Elke eerste zondag van de maand wordt er na de avonddienst in ’t Gasthuus een sing in gehouden voor jongeren van 15 jaar en ouder. Met elkaar worden er liederen uit o.a. de liedbundel Op Toonhoogte gezongen, begeleid door diverse instrumenten.

Tijdens de sing ins is er voor iedereen de gelegenheid om verzoekjes aan te dragen, zelf iets te vertellen of een video te laten zien.