Ongeveer één keer in de drie maanden wordt er een gemeentebrede sing in georganiseerd. Gemeenteleden die graag zingen zijn hier van harte welkom!

Uit de diverse zangbundels die gebruikt worden op de verenigingen wordt een programma rond een bepaald thema samengesteld. Om de doelgroep van de sing ins zo groot mogelijk te houden, wordt ook geprobeerd om enkele liederen voor kinderen in het programma op te nemen.

Speciaal voor de jongeren in de gemeente zijn er ook maandelijkse sing ins.